Toezichtvisie

PCBO Leeuwarden e.o. hecht grote waarde aan een goede governance van haar stichting. Onderdeel daarvan is deze Toezichtvisie van PCBO Leeuwarden e.o. waarin de uitgangspunten van het toezicht op het bestuur zijn geformuleerd. Daarbij is onder meer de code ‘Goed Bestuur PO’ van november 2020 in acht genomen. Deze Toezichtvisie is door ons (het toezichthoudend bestuur) in samenspraak met het dagelijks bestuur opgesteld ten bate van zowel de interne als externe stakeholders. Het toezichthoudend bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. laat daarmee zien hoe de uitgangspunten van goed bestuur worden toegepast binnen de eigen stichting en maakt daarmee inzichtelijk hoe er wordt bijgedragen aan het realiseren van haar doelstellingen.