Organisatie

Centrale Dienst

De Centrale Dienst van PCBO Leeuwarden geeft support aan alle scholen als het gaat om onderwijsinhoudelijke zaken, ICT, gebouwen en onderhoud, personeelsbeleid, strategie, communicatie en nog veel meer. De dienst is gevestigd aan de Margaretha de Heerstraat in Leeuwarden. Het team bestaat uit:

  • De directeur-bestuurder. Deze geeft dagelijks leiding aan de stichting en geeft met het bestuur vorm aan het algemeen en onderwijskundig beleid. Opstellen van dit beleid gebeurt in nauw overleg met de schooldirecteuren.
  • Het bovenschools ondersteuningsteam (OT), dat bestaat uit een onderwijskundig beleidsmedewerker, een gedragsspecialist, twee orthopedagogen en de jeugdarts van de GGD. Dit team heeft een centrale rol in de leerlingenzorg van het PCBO Leeuwarden en bewaakt mede de kwaliteit van een op de leerlingen afgestemd onderwijsaanbod.        
  • De bovenschools ICT-er is als systeembeheerder van de stichting inzetbaar op alle PCBO-scholen. De systeembeheerder zorgt voor het up-to-date houden van computers, software en digitale schoolborden en biedt support aan de ICT-ers op de scholen. Ook geeft hij aandacht aan de uitvoering van het Privacybeleid.

Het hoofd van de Centrale Dienst geeft leiding aan de medewerkers die actief zijn in personeelszaken, financiën en huisvesting.

Stichting PCBO Leeuwarden e.o.

PCBO Leeuwarden is een stichting. De directeur/bestuurder is de dagelijks en uitvoerend bestuurder. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle scholen en is daarnaast belast met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid. De directeur/bestuurder vergadert eens per vier weken met het managementteam, waarin de directeuren van de basisscholen zitting hebben. Samen met de directeur/bestuurder zijn ook de directeuren van de scholen belast met de beleidsuitvoering.

Bestuur

De stichting is erop gericht om slagvaardig en adequaat te kunnen handelen. Het huidige bestuur bestaat uit de toezichthouders:

  • David Schalkwijk, voorzitter, aandachtsgebied juridische zaken
  • Jelle Coen Bijlsma, aandachtsgebied huisvestingszaken
  • Jacqeline Lenters-Gort, aandachtsgebied financiën
  • Anna Regina Groeneveld, aandachtsgebied personeelszaken 
  • Siebren van der Berg
  • Wilke van der Molen
  • en dagelijks bestuurder Hans Greidanus, directeur/bestuurder