Integrale Kind Centra (IKC)

Al onze basisscholen werken voor buitenschoolse opvang nauw samen met organisaties voor kinderopvang. Binnen een aantal PCBO-scholen groeide die samenwerking uit tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Daarbinnen zijn onderwijs en kinderopvang vergaand geïntegreerd. Zo werken IKC’s met één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. In enkele IKC’s zijn faciliteiten om baby’s vanaf de leeftijd van 10 weken op te vangen. De gemeente Leeuwarden heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van mooie en sterke IKC’s.