PCBO Leeuwarden: 17 sterke basisscholen

Hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs verzorgen, met aandacht voor de talenten van ieder kind. Elk kind de aandacht geven die het verdient, op de best passende plek. ‘Zijn, zien en gezien worden; bij naam worden gekend’ dat vinden we voor al onze leerlingen belangrijk.

PCBO Leeuwarden e.o. beheert 17 scholen en IKC's met een protestants-christelijke identiteit. Ze staan in of dicht bij alle wijken van de stad Leeuwarden en in de dorpen Stiens, Wirdum, Grou, Akkrum en Aldeboarn. Met zo’n 400 full- en parttime professionele medewerkers verzorgen we daar voor ruim 3.500 leerlingen onderwijs: we werken aan hun kennis, vorming en vaardigheden.

Al onze basisscholen werken voor buitenschoolse opvang en ontwikkeling nauw samen met organisaties voor kinderopvang. Binnen een aantal PCBO-scholen groeide die samenwerking uit tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Daarbinnen zijn onderwijs en kinderopvang vergaand geïntegreerd. IKC’s werken met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar aan onderwijs én aan peuteropvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Op sommige IKC’s zijn faciliteiten aanwezig voor opvang van baby’s vanaf 10 weken.

De plus van PCBO

Samen gaan de basisscholen van PCBO Leeuwarden een paar stappen verder en bieden we meer. Zo hebben onze scholen met elkaar plusklassen, voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die extra uitdaging kunnen gebruiken. Eén van onze basisscholen is volledig gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Uniek is onze deelname aan het Playing for Succes programma: met Sc Cambuur organiseren we een leerzaam motivatieprogramma voor kinderen die een extra impuls kunnen gebruiken. Met de expertise die we bovenschools aanbieden maken we op onze scholen oplossingen-op-maat voor passend onderwijs.

De driehoek

Basisonderwijs maak je met elkaar in de driehoek van leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers. In die driehoek ligt de beste basis voor gezond opgroeien en een goede toekomst.

Lees hier het laatste nieuws