Klachten

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Bent u niet tevreden? Veel kunnen we met een goed gesprek oplossen. Als er iets is, neem dan om te beginnen contact op met de leerkracht of de schoolleiding.

Vindt u dat lastig of denkt u er met de school niet uit te komen? Dan kunt u een probleem voorleggen aan het schoolbestuur. Neem daarvoor contact op met de voorzitter van het College van Bestuur Bianca Poede van het PCBO. Een volgende stap kan zijn om contact te zoeken met de klachtencommissie via de externe vertrouwenspersoon.

 

Landelijke Klachtencommissie

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon 070 – 386 16 97

E-mail: info@gcbo.nl

 

Klachten ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen ook een beroep doen op de ondersteuning van contactpersonen binnen de scholen. De coördinator en het aanspreekpunt van PCBO Leeuwarden e.o. voor beleid tegen pesten is Carla Affourtit, bereikbaar via tel 058-213 03 50 of per mail c.affourtit@pcboleeuwarden.nl

 

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen behandelen elke klacht van ouders of leerlingen zorgvuldig. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt van de Vertrouwensinspecteurs. Telefoon 0900 – 111 3 111