Strategische koers 2019-2023

De koers van PCBO staat beschreven in 3 beleidsplannen:

  1. Het Strategisch Beleidsplan (SBP)
  2. Het beleid Passend Onderwijs
  3. Het ICT-beleidsplan

U kunt het strategisch beleidsplan in twee versies downloaden: