Passend Onderwijs

Passend Onderwijs gaat over de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is Passend Onderwijs erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.

Besturen van scholen krijgen geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan plaatsvinden op de school van uw kind, op een andere basisschool of op een speciale school.

Om alle basisschoolleerlingen passend onderwijs te bieden biedt en ontwikkelt PCBO Leeuwarden op de eigen scholen een aantal faciliteiten op maat. Daarnaast werkt PCBO Leeuwarden met andere scholen voor speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland. ‘Alle kinderen succesvol naar school’, is daarin het uitgangspunt.