Vertrouwenspersoon

Klachten die u onvoldoende vindt opgelost kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. Een externe vertrouwenspersoon begeleidt u hierbij.

De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Zij behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of de ouder/verzorger vrijuit spreken.

De vertrouwenspersoon voor onze scholen is Marianne Kokshoorn van GGD Fryslân.

E-mailadres: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl 

Telefoon 088 - 229 9444

Meer informatie:  Vertrouwenspersoon GGD Fryslan