Missie en visie

Visie

PCBO Leeuwarden e.o. is een betrouwbare aanbieder van goed basisonderwijs. Vanuit de christelijke waarden is er een koppeling tussen identiteit en kwaliteit. Dat doen we met oprechte aandacht voor ieder kind en hun talenten. Het hebben van hoge verwachtingen en het uitgaan van kansengelijkheid zijn daarbij een belangrijk startpunt. Het onderwijs wordt op basis van wetenschappelijke kennis aangeboden en georganiseerd. Eerst kennis, dan vaardigheden. De organisatie is een betrouwbare partij voor zowel ouders, leerlingen, personeel, stakeholders en andere partners waarmee wordt samengewerkt.  

Missie  

Onze missie richt zich op de toekomst van onze leerlingen. Onze innerlijke kracht (onze identiteit, onze visie en onze expertise) zetten we om in externe kracht (onze kwaliteit). Beide krachten worden ingezet voor het beste onderwijs, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden. Onze missie luidt: Identiteit en kwaliteit versterken elkaar voor het toekomstperspectief van onze leerlingen!    

Motto

Het motto van PCBO Leeuwarden e.o. Onze missie, visie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto: Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

Met oprechte aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn. Onze woorden hierbij:         Door zijn, zien en gezien worden ervaar je verbinding. Je wordt bij naam gekend!

Onze kernwaarden: Betrouwbaar. Kwaliteit. Professioneel. Verbinding. Gastvrij. Verwondering