Innovatief

Binnen alle PCBO-basisscholen en Integrale Kindcentra zijn leerkrachten en onderwijs-ondersteuners actief om eigentijds basisonderwijs te bieden aan kinderen. Alle PCBO-scholen onderscheiden zich door kwalitatief goed en innovatief onderwijs. De ondersteunende doelstellingen hierbij zijn als volgt geformuleerd:

  • We zijn ambitieus en streven naar de hoogste onderwijskwaliteit;
  • We willen het beste uit alle leerlingen halen;
  • We hebben oog voor de talenten van alle leerlingen, we dagen ze uit en geven ze ruimte om zich verder te ontwikkelen;
  • We werken met elkaar aan professionalisering, aan onderwijs van nu voor wereldburgers van de volgende generatie.

Dit alles vanuit de gemeenschappelijke kernwaarden: veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en respect. Deze ontwikkeling wordt vanuit de stichting goed gefaciliteerd: alle scholen zijn up-to-date ingericht.