Leden en donateurs

PCBO Leeuwarden e.o. is een vereniging waarvan iedereen die zich betrokken voelt bij het protestants christelijk basisonderwijs in Leeuwarden lid kan worden. Hoe meer leden, hoe meer steun en hoe breder het draagvlak voor het protestants christelijk onderwijs. Voor leden organiseert de vereniging tenminste éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Leden hebben zo invloed op het gevoerde beleid.

Lidmaatschap wordt wel op prijs gesteld, maar is niet verplicht voor ouders: kinderen van niet-leden zijn net zo welkom op onze PCBO-scholen!

 

Lid worden

Wie lid wil worden van PCBO Leeuwarden e.o. kan zich via een formulier opgeven. Leden betalen een contributiebedrag dat zij zelf mogen vaststellen (vanaf € 10 per jaar).

 

Donateur worden

Naast leden kent de vereniging donateurs. Via hun donaties ondersteunen ze het PCBO financieel. Ook donateurs kunnen zich via een formulier opgeven. De minimale donatie bedraagt € 10 per jaar, maar donateurs kunnen besluiten meer af te dragen.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter