Protestants Christelijk Basis Onderwijs in Leeuwarden e.o.

 

Woensdag 5 september 1866 was de allereerste schooldag van een school voor protestants-christelijk basisonderwijs in Leeuwarden. De eerste lessen vonden plaats op de bovenverdieping van het gebouw van de Vereeniging tot bevordering Christelijke Belangen aan de Grote Kerkestraat F255, nu nummer 21. Dit jaar precies 150 jaar geleden dus, en dat gaat PCBO Leeuwarden e.o. uitbundig vieren!
Op 5 september is er een bijeenkomst voor alle medewerkers geweest en op 5 oktober kwamen alle bijna 3.100 leerlingen van de 18 schoollocaties in en rond Leeuwarden naar het World Trade Center voor een spetterend feest. Later die dag was er ook een symposium en een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk van Leeuwarden.
In Keramiekmuseum Princessehof is tot en met 13 november de tentoonstelling SCHERVENJACHT te zien. Alle leerlingen verzamelden de afgelopen tijd scherven en droegen zo een scherfje bij aan deze bijzondere tentoonstelling, onderdeel van het jubileum. Lees meer hierover op de website van het Keramiekmuseum.
Naast een blik op de 150-jarige geschiedenis is er volop aandacht voor het basisonderwijs van nu. Dat ontwikkelt zich snel met veel oog voor innovatie en kwaliteit. Wat al die jaren onderscheidend was, is de identiteit en van daaruit de combinatie van het kompas waarmee je je richting, je koers bepaalt en de passie die je nodig hebt om succesvol te zijn in onderwijs. Die 2 begrippen heeft PCBO samengebracht in een speciaal jubileumlogo:

 

 

 

Optimaal onderwijs. Maatwerk. Op bereikbare en toegankelijke scholen, waar iedereen in het team oprechte aandacht heeft voor iedere leerling. Dit alles kenmerkt de 18 basisscholen van PCBO Leeuwarden en omstreken. 13 ervan vindt u goed verspreid over Leeuwarden, de andere in Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.

 

Op al deze scholen werken professionele onderwijsmensen met grote betrokkenheid én met veel plezier aan kennis, vorming en vaardigheden.

 

Onze missie is om vanuit een christelijke identiteit hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs te verzorgen, met aandacht voor de talenten van ieder kind.

 

U wilt de beste school voor uw kinderen? Kijk op onderstaande kaarten, klik op de plaats die voor u het beste uitkomt en u komt rechtsstreeks bij de school van uw keuze!

 

CBS Het Klaverblad (Techum) Prins Constantijnschool (Droppingsstraat) Prins Constantijnschool (Willem Sprengerstraat) Dr. Algraschool (Camminghaburen) Máximaschool (Zuiderburen) Willem Alexanderschool (Aldlân) CBS De Arke (Wirdum) Johan Willem Frisoschool (Huizum) Koningin Beatrixschool (Vredeman de Vriesstraat) Koningin Beatrixschool (P. Feddesstraat) Prins Mauritsschool (Bilgaard) Koningin Wilhelminaschool (Transvaalstraat) Koningin Wilhelminaschool (Fonteinstraat) Albertine Agnesschool (Westeinde)

C.B.S. Nijdjip, (Grou) C.B.S. De Finne, (Aldeboarn) DS Hasperschool (Akkrum) K.N.S. De Reinbôge (Tersoal)


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter