De C van christelijk


Wat is anno 2016 het bestaansrecht en de toekomst voor het protestants christelijk onderwijs? En hoe geef je die C van christelijk in deze tijd vorm en inhoud?


‘Een goede toekomst is er beslist!’, zegt directeur/bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden. ‘En het antwoord op de vraag naar de invulling daarvan staat centraal in de missie van het PCBO: vanuit de christelijke traditie worden we opgeroepen om betrouwbaar, nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we samenleven in onze scholen en kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in de snel veranderende samenleving. Daarin worden ook onze koers, passie en compassie zichtbaar.’

 

Uniek

In de praktijk, zegt hij, vertaalt zich dit vooral in de sfeer binnen de school en in de manier waarop leerkrachten werken. ‘Met oprechte aandacht kijken we naar al onze leerlingen. Vanuit het besef dat ieder kind uniek is én dat ieder kind er mag zijn, verdient het kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen.’ Naast het feit dat Bijbelverhalen van oudsher een rol spelen, vertaalt  het christelijk onderwijs zich tegenwoordig vooral in een reeks kernwaarden. Het gaat om: veilig, respectvol, betrouwbaar, kwaliteit, professionaliteit, oog voor talent, ambitieus en innovatief. Greidanus: ‘In die kernwaarden schuilt de kracht van het christelijk onderwijs van deze tijd en van de toekomst.’ PCBO Leeuwarden e.o. heeft dit alles samengevat in een motto. De vijftien PCBO-scholen zijn stuk voor stuk plekken waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

 

Een mooi gedicht waarin onze identiteit wordt verwoord is 'Voorstellingsvermogen' van Greet Brokerhof-van der Waa.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter