Over PCBO Leeuwarden e.o. bestuur en directie

 

De leden van PCBO Leeuwarden e.o. kiezen uit hun leden het toezichthoudend bestuur van de vereniging. Dit bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar met de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft een vaste benoeming.

 

Good Governance

Het bestuur is ingericht conform de wetgeving “Goed bestuur, goed onderwijs” (Zie code bij tabblad downloads). De  bestuursstructuur heeft bij ons vorm gegeven volgens het zogenaamde one-tier model. Dit betekent dat het toezichthoudend bestuur en het dagelijks bestuur gezamenlijk het algemeen bestuur van de vereniging zijn.  De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het gezamenlijk bestuur blijft in de zin van de wet als geheel verantwoordelijk.

 

 

De directeur-bestuurder is de dagelijks en uitvoerend bestuurder. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid over alle scholen en is daarnaast belast met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid. In de organisatie met de directeur-bestuurder zijn ook de directeuren van de scholen belast met de beleidsuitvoering. De directeur-bestuurder vergadert eens per drie weken met het managementteam, waarin de directeuren van de basisscholen zitting hebben.

 

Samenstelling Bestuur

De vereniging is zo opgebouwd om slagvaardig en adequaat te kunnen handelen.  Het huidige bestuur bestaat uit (toezichthouders):

 

Hanneke Lens, voorzitter met de aandachtsgebieden financiën & beheer

Jan Daem de Langen, aandachtsgebieden processen & informatievoorziening

David Schalkwijk

Karin Kooij


en als dagelijks en uitvoerend bestuurder:

Hans Greidanus, directeur-bestuurder


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter