Over excellentie en scholen met ambitie


Een Excellente school is een school waar kinderen, ongeacht hun niveau, worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt door:

-          excellent onderwijs

-          focus op leerlingenprestaties

-          uitstekende docenten en schoolleiders

-          een innovatieve cultuur

-          het creëren van maatschappelijke (meer)waarde.

De Willem Alexander school kreeg van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat Excellente school.

Ondertussen werken alle 18 scholen van PCBO Leeuwarden e.o. aan hun excellentie. We zijn in 2012 van start gegaan met een tweejarig programma om High Performance scholen te worden: scholen die kinderen met innovatieve mensen, materialen en middelen opleiden tot wereldburgers van morgen!

 

Meer weten?

 

1.

“Wij vinden dat van ons verwacht mag worden dat wij het beste onderwijs bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd.” Lees in een artikel van directeur-bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden e.o. hoe de 18 scholen zich ontwikkelen tot onderscheidende High Performance Schools.

 

2.

Basisscholen en middelbare scholen die uitblinken, kunnen sinds 2012 het predicaat Excellente School krijgen. Op 4 februari 2013 zijn de predicaten voor het jaar 2012 uitgereikt aan 52 basis- en middelbare scholen. Veel meer over de excellente scholen in Nederland staat op: http://www.excellentescholen.nl

 

3.

“De school behaalt goede resultaten op de kernvakken, waarbij opvalt dat ze de afgelopen jaren haar opbrengsten aanzienlijk heeft weten te verbeteren.” Zo begint het lovende juryrapport over de excellente Willem Alexanderschool. Het hele rapport lezen? Hier staat de samenvatting en de link naar het volledige document: http://www.excellentescholen.nl/primair-onderwijs/scholen/280/

 

4.

Learning, research en empowerment. Die drie begrippen staan voor elke school centraal in het traject op weg naar een hoger leerrendement. Lees hierover in het artikel ‘High Performance Schools, Excellent onderwijs voor iedereen’, geschreven door Marlou van Beek, senior consultant bij CBE en programmaleider van het High Performance Schools-programma en John West-Burnham, professor onderwijskundig leiderschap bij het St.Mary’s College in Twickenham en lid van de advisory board van CBE’s High Performance Schools-programma.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter