Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2019


Veel betrokkenheid, goede input en inspirerende bijeenkomsten van het (Toezichthoudend) Bestuur, GMR en de directeuren hebben geleid tot dit ambitieuze en innovatieve plan. Het plan beschrijft onze gezamenlijke vernieuwende koers en vormt de basis voor de schoolspecifieke invulling.

 

Leren - Inspireren - Innoveren


Klik hier voor de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019.

Hebt u belangstelling voor een gedrukte versie dan kunt u een exemplaar verkrijgen via de Centrale Dienst of de scholen.

 

Het volledige document kunt u vinden onder Downloads.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter