Hieronder vindt u een aantal organisaties of bedrijven op het gebied van onderwijs, pedagogiek of hulpverlening.

 

CBO Fryslân
De Coöperatie Christelijk Basisonderwijs Fryslân (CBO Fryslân) is een netwerk voor het Christelijke basisonderwijs in Friesland. Kijk voor meer informatie op de website.

 

CBO Fryslan Commercial


Wijkteams / dorpenteams:
Voor opvoedingsvragen of zorgen over uw kind kunt u terecht bij de IB-er van de school. Die kan doorverwijzen of assisteren bij het zoeken van hulp. Kijk voor meer informatie op de website van Amaryllis.

Voor de scholen in Akkrum en Aldeboarn kunt u terecht bij de Gemeente Heerenveen. Klik hier voor de website.

En voor de school in Tersoal kunt u terecht bij de Gemeente Súdwest Fryslân. Klik hier voor de website.

VO Leeuwarden
Het 'VO Leeuwarden' adviseert over aanmelding en plaatsing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben het Voortgezet Onderwijs en het Primair Onderwijs in Leeuwarden e.o. met elkaar 'de plaatsingswijzer' ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op de website.
Passend Onderwijs Friesland
Het Samenwerkingsverband Friesland coördineert o.a. alle trajecten naar het Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs.  Kijk voor meer informatie op de website.
CEDIN
Cedin levert diensten voor onder meer adaptief onderwijs, taal en rekenen, voor- en vroegschoolse educatie, sociaal emotionele ontwikkeling en kwaliteitszorg. Kijk voor meer informatie op de website.
Stichting Leergeld
Leergeld ijvert voor het voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven op en rond de school. Kijk voor meer informatie op de website.

PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter