Willem Alexanderschool
Directeur: Mevr. T. Boomgaardt
Telefoon: 058-2880073
Adres: Keizerskroon 86 a/b, 8935 LW Leeuwarden
E-mail: t.boomgaardt@alexanderschool.nl
Website: www.alexanderschool.nlPayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter