Koningin Beatrixschool
Directeur: Mevr. T. Hoedemaker
Telefoon: 058-2160491
Adres: Vredeman de Vriesstraat 21, 8921 BP Leeuwarden
Bovenbouwlocatie
E-mail: t.hoedemaker@kinderkoepelleeuwarden.nl
Website: www.kinderkoepelleeuwarden.nl



PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter