Johan Willem Frisoschool
Directeur: Mevr. H. de Graaf
Telefoon: 058-2127623
Adres: Carel Fabritiusstraat 21, 8932 HN Leeuwarden
E-mail: h.degraaf@jwfschool.nl
Website: www.jwfschool.nl


Klik hier voor het artikel over de aankoop en verbouwing van de Pniëlkerk door de Johan Willem Frisoschool, op weg naar een integraal kindcentrum.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter