Het Klaverblad
Interim-directeur: Mevr. A. Machielsen
Telefoon: 058-2882627
Adres: Molkenkelder 4b, 8941 AJ Leeuwarden
E-mail: info@cbsklaverblad.nl
Website: www.cbsklaverblad.nl
Continuerooster: Alle schooldagen, schooltijden van 8.25 tot 14.00 uur

PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter